İçeriğe geç

Liderlik Mentörlüğü ve Koçluğu (Yeni)

Liderlik gelişimi için lidere özel nokta atış tespitlerle aksiyon planının ortaya konması bir numaralı önceliktir!

Tanıtım

Büyük liderlerin eşsiz insani ve iletişim becerileri vardır. Genos International, liderlerin başkalarıyla daha iyi ilişki kurmasına, onları etkilemesine ve ilham vermesine yardımcı olmak için sinir bilimini ve duygusal zekayı kullanır. Sonuç, daha olumlu ve daha sağlıklı bir işyeri kültürü ile verimlilik, esenlik ve yüksek performanstır. Çünkü, insanların hissettikleri ile işteki performansları arasında doğrudan bir bağlantı vardır.

Araştırmalar, liderlikte duygusal zekanın, yüksek performans ve çalışan bağlılığını sağlayan en önemli etken olduğunu ortaya koyuyor. Duygusal Zekası yüksek liderlere sahip olan kurumlar, sürdürülebilir bir rekabet avantajı, yüksek performans kültürü ve müşteri sadakati elde ediyor.

Amaç

Liderlik mentörlüğünde amacımız, liderlerin kendi davranışlarını fark edip, kendilerini ve ekiplerini geliştirecek “doğru” adımları atmalarına olanak sağlayacak yöntemleri beraberce ele almak ve uygulamaya geçilmesini sağlamaktır.

Yöntem

 • Çalışmanın temelinde 2017’den beri her sene Training Industry’nin en iyi Değerlendirme ve Ölçümleme Şirketi ödülünü kazanan Genos International’ın Liderlik Davranışları Ölçümleme ve Geri Bildirim Raporu yer almaktadır.
 • Genos International Liderlik Davranışları Ölçümleme Aracı ve Raporu

Sinir bilimine  ve duygu bilimine dayanan bu ölçümleme liderlerden ne beklendiğini ve bu beklentilerin ne oranda yansıtıldığını ortaya çıkarır.

 • Bir liderin davranışlarında duygusal zeka yetkinliklerini ne kadar iyi sergilediğini,
 • Davranışlarda bu yetkinlikleri sergilemenin etki alanındaki diğer çalışanlar için ne kadar önemli olduğunu,
 • Kendisi hakkında yapılan anonim yorumları,
 • Dünya çapında diğer liderlere oranla nasıl bir durumda olduğunu ortaya çıkarır.
 • Liderlerin hemen harekete geçebileceği ve odaklanacağı alanlar nokta atışı olarak tespit edilir ve hızlıca gelişim adımları hayata geçirilir.
 • Bahsi geçen rapor sonrasında belirli aralıklarla gerçekleştirilecek 3 seans birebir mentörlük görüşmesi gerçekleştirilir.
 • Arzu edilirse programın en başında tüm katılımcıları kapsayacak bir atölye çalışması gerçekleştirilebilir. Atölye çalışmasında amaç programın beklentilerini netleştirmekle beraber liderlik ve duygusal zeka kavramlarını deneyimleterek katılımcılara aktarmaktır.

Ölçümleme Aracının ve Raporunun Öne Çıkan Özellikleri

360 derece

Sinir bilimi araştırmalarına ve duygu bilimine dayalı 42 davranışı ölçümler

Öncelik kişilikte değil davranışlarda ve yaklaşımlardadır

Değerlendirilen kişinin içinde bulunduğu ortamı ve çalışma koşullarını ölçümleye dahil eder

Uygulaması ve anlaşılması hızlı ve kolay

Hem liderden beklentileri hem de şirketin kültürünü ve ihtiyacını ortaya çıkarır

Gelişim alanlarının nokta atışı tespiti

Her bir davranış için ayrı ayrı öneriler sunar

Hızlıca aksiyona dönüşebilme özelliği

İçerik

 • Liderlikte İnsan İlişkileri ve Duygusal Zeka
 • Kendini Tanıyan ve Empati Kuran Liderlerin Davranışları
 • Otantik Liderlerin Davranışları
 • Kapsayıcı ve Etkin Kararlar Alan Liderlerin Davranışları
 • Yılmaz Liderlerin Davranışları
 • Güçlendiren ve İham Veren Liderlerin Davranışları

Kazanımlar

 • Kendinizi daha iyi tanıyarak, kendi liderlik tarzınızı ve iş ilişkilerinize olan etkilerinizi öğreneceksiniz
 • İletişim ve kişiler arası becerilerinizi geliştirerek ekibinizin ve iş arkadaşlarınızın daha verimli bir şekilde çalışmalarına destek olabileceksiniz.
 • Hızlı ve dinamik iş ortamı koşullarıyla daha etkili bir şekilde başa çıkabileceksiniz.
 • Kişisel ve profesyonel hedeflerinizi şirketin hedefleriyle uyumlu hale getirerek, daha net bir yönelim ve motivasyon sağlayacaksınız.
 • Duygusal zekanızı geliştirerek, çatışmaları daha etkili bir şekilde yönetebilecek ve iş yerinde ilişkileri daha da sağlıklı hale getireceksiniz.
 • Liderlik becerilerinizi geliştirerek ilham veren ve güçlendiren bir liderin davranışlarını samimiyetle ve otantik bir yaklaşımla sergileyeceksiniz.