İçeriğe geç

Genos ve Duygusal Zeka

Duygusal Zeka

Duygusal Zeka

Herkesin duyguları vardır. Bu insan olmamızın bir parçası ve basit bir gerçekliktir. Bununla da beraber farkında olsak da olmasak da, bu duygular bizi her gün etkiler. Sadece kendimizi değil, iş ve özel yaşamımızda çevremizdekileri de etkilerler.

Bir an için bir duyguyu deneyimlediğiniz bir zamanı düşünün; örneğin sevinç. Belki harika bir hafta sonu geçirdiniz veya işte zor bir işi başardınız. Bu duygu, ruh halinizi, enerji seviyenizi ve arkadaşlarınızla veya iş arkadaşlarınızla yaptığınız konuşmaları nasıl etkiledi? Şimdi farklı bir duygu düşünün; örneğin öfke. Belki bir iş arkadaşınız 'sizi yanlış şekilde yansıtan' bir şey söyledi veya bir arkadaşınızın ihanetine uğradığınızı düşündünüz. Bu duygu, ruh halinizi ve davranışlarınızı nasıl etkiledi? Belki kızgın bir e-posta gönderdiniz ya da o anın etkisiyle sonradan pişman olacağınız bir şey söylediniz.

Kendimizle ve diğerleriyle kurduğumuz ilişkileri, iletişimleri yapıcı hale getiren en önemli zeka türümüz Duygusal Zekamızdır.

Duygusal Zeka Nedir?

Duygusal Zeka kendimizdeki ve başkalarındaki duyguları daha iyi algılamamıza, anlamamıza ve yönetmemize yardımcı olan bir dizi beceri ve yetkinlikten oluşur. Bütünsel olarak duygulara akıllı tepkiler vermemize ve duyguları doğru bir şekilde kullanmamıza yardımcı olur. Bu beceriler, işte ve hayatta başarıyı belirlemede bilişsel zekanız (IQ) kadar önemlidir.

Hepimiz, hangi pozisyon veya tecrübede olursak olalım diğerleriyle etkileşim halindeyiz. Duygularınızı anlama, onların farkında olma ve bunların davranış ve başkalarıyla ilişki kurma biçiminizi nasıl etkilediğini anlama kapasiteniz, 'insan' becerilerinizi geliştirecek ve sonuçta daha mutlu, başarılı ve tatmin olmanıza yardımcı olacaktır.

Duygusal Zekanın Davranışlara Yansıtılmasının Yarattığı Fark

İşyerinde duygusal zeka, öz farkındalığımızın, empatimizin, liderliğimizin ve esnekliğimizin temelini oluşturur. Sürekli değişimin norm olduğu ve etkili işbirliğinin gerekli olduğu 'daha azıyla daha fazlasının talep edildiği' dünyamızda, bu beceriler başarımızın temelidir. Programlarımızı deneyimleyen kişiler iş yerinde daha iyi hisseder, çalışma ortamlarını geliştirir, daha üretken olur ve başkalarını daha iyi yönetir ve onlarla yapıcı etkileşime girerler.

Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

  Genos Duygusal Zeka Modeli

  Yetkinlikler, ölçülebilir ve gözlemlenebilir olan temel yetenek ve deneyimlere dayanan beceri ve davranışları temsil eder.

  Mavi ile belirtilmiş olan yetkinlikler, kişilere, zaman zaman herkesin içinde bulunabileceği sol tarafta yer alan yıkıcı durumlar yerine sağ tarafta belirtilmiş olan yapıcı durumları sağlamaları konusunda yardımcı olur.

  Kaynak: https://www.genosinternational.com/emotional-intelligence/

  Genos Duygusal Zeka Modeli, davranışsal temelli 6 yetkinlikten oluşur. Ve diğer modellerden en önemli farkı ve özelliği sergilenen davranışlara odaklanmasıdır. Bir diğer ifadeyle duygusal zekanızın ne kadar yüksek olduğuna değil, duygusal zekanızı davranışlarınızda ne sıklıkta sergilediğiniz ile ilgilenir. 6 temel yetkinlik:

  Öz Farkındalık – Sergilediğiniz davranışın, güçlü yönlerinizin ve sınırlamalarınızın ve başkaları üzerindeki etkinizin farkında olmakla ilgilidir.

  Diğerlerinin Farkındalığı – Diğerlerini fark etmek ve anlamak, onların değerli hissetmesini sağlamak ve kendi tarzını başkalarıyla yapıcı iletişimler kurabilmek adına düzenleyebilmekle ilgilidir.

  Gerçeklik – Kendinizi açıkça ve etkili bir şekilde ifade etme, taahhütleri yerine getirme ve diğerlerinde bu davranışı teşvik etmekle ilgilidir.

  Duygusal Muhakeme – Teknik, mantık ve duygu verilerini bir arada kullanmak ve karar verirken bütünsel, kapsayıcı olmakla ilgilidir.

  Öz-Yönetim – Kişinin kendi ruh halini ve duygularını, zamanını ve davranışını yönetmesi ve kendini sürekli geliştirmesi ile ilgilidir.

  Potansiyeli Ortaya Çıkarma – Sorun çözme, motive etme, fark etme ve başkalarının çalışmalarını destekleme yoluyla diğerlerinde yüksek performansı kolaylaştırmak ve potansiyelleri açığa çıkarmakla ilgilidir.