İçeriğe geç

Mutlu Ebeveyn, Mutlu Çalışan Programı

Günümüz hızlı, dinamik dünyasında, profesyonel ve kişisel yaşamın talepleri çalışan ebeveynler için zorluklar yaratabiliyor. Ailelerin, iş yerlerinin ve toplumun genel refahında ebeveynlerin oynadığı rolün önemi ise tartışılmaz bir konu. Böylesine bir öneme sahip olan ebeveynler bir taraftan evdeki ilişkiler bir taraftan da işteki ilişkileri maestro gibi yönetmeye çalışıyor. Evdeki huzuru sağlayan ve ebeveynlik rolünde tatmin olan çalışanlar, profesyonel ve kişisel yaşamlarında fark yaratan bireyler haline dönüşüyor.

Çalışan ebeveynlere özel olarak tasarlanmış programımız tam da bu ihtiyaca karşılık veriyor. Duygusal zeka, duygu/düşünce/davranış döngüleri, etkili iletişim ve stres yönetimini teşvik ederek, ebeveynleri güçlendirmeyi hedefliyoruz; böylece sadece kişisel tatminlerini değil, aynı zamanda aileleri ve iş yerlerinde olumlu bir etki yaratmayı sağlıyoruz. Ebeveynlere evde daha mutlu ve sakin bir atmosfer oluşturma konusunda gerekli araçları sunuyoruz. Bu pozitif değişikliklerin iş hayatına yansımasıyla birlikte, çalışan ebeveynlerin iş yerindeki üretkenliği, memnuniyeti ve genel yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz.

Programımızda amacımız, çocuklarımızla iletişim kurarken hem kendi hem de çocuklarımızın duygularını anlama ve yönetme becerilerini kazandırmakla birlikte çocuklarımızla yapıcı bağları kurabilme yöntemlerini katılımcılara kazandırmaktır. Bu sayede çocuklarımızla kurduğumuz ilişkilerde onları kurtaran ve suçlayan ebeveyn olmak yerine, yaratıcılıklarını ve sorumluk alma kapasitelerini artırmak için güçlendiren ve destekleyen ebeveynler olabiliriz. 

Programımızı tam gün atölye çalışması ya da seminer formatı ile sunabiliriz.

Kazanımlar:

> Ebeveynlere, iş ve aile yaşamları arasında daha etkili bir denge kurma yeteneği kazandırır.

> Ebeveynlikte duygusal zekayı geliştirerek, anne babalara duyguları daha etkili bir şekilde anlama ve yönetme becerisi kazandırır.

> Stresle başa çıkma teknikleri, daha sakin ve odaklanmış bir çalışma ortamına katkı sağlar.

> Daha mutlu ve denge sağlamış ebeveynler, iş yerinde daha yüksek bir performans sergileyebilir.

> Evde gelişen iletişim becerileri, iş yerinde daha açık ve sağlıklı iletişimi destekler.

> Tüm çalışanları kapsayan olumlu bir iş yeri kültürü oluşturarak iş ortamını ve şirket kültürünü iyileştirir.

> Artan iş memnuniyeti ve denge, çalışanların şirkette kalma isteğini artırabilir.

> Ebeveynler, evde öğrendikleri çatışma çözme becerilerini iş yerinde de kullanabilir.

> Ebeveynler, aile liderliğinden iş liderliğine uzanan beceriler geliştirerek kapsamlı bir kişisel gelişim yaşayabilir.

> Duygusal olarak dengeli ebeveynler, çocukların sağlıklı gelişimine olumlu bir katkıda bulunur.

Program Hakkında Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşın!