İçeriğe geç

Kurumsal Eğitimler ve Programlar

Amaç:

Genos International Duygusal Zeka Modeli, duygularımızla akıllıca hareket etmemize ve kararlarımızı, davranışlarımızı ve performansımızı geliştirmemize yardımcı olan bir dizi yetkinliğe odaklanır. Duygusal zekasını davranışlarına yansıtan insanlar, kendilerini ve diğerlerini daha iyi tanıyarak, ilişkilerini yapıcı bir şekilde yönetirler. Programda amacımız katılımcıların hem kendilerinin hem de birlikte çalıştıkları insanların esenliklerini ve performanslarını artırabilmeleri için gereken duygusal zeka yetkinliklerini fark etmelerini ve uygulamaya hazır hale gelmelerini sağlamaktır.

Kazanımlar

Duygusal zekayı liderlikte uygulamak ve diğerlerinde bu temelde yüksek performans yaratmak için araç ve teknikleri keşfedecek ve uygulayacaksınız. Liderlik yaklaşımınızı keşfedecek ve öz farkındalığınızı geliştireceksiniz. İletişim yeteneğinizi geliştirmeyi, empati kurmayı, gelişim odağında kalmayı, stratejik düşünmeyi ve çalışan bağlılığını artırmanın yöntemlerini edineceksiniz Geri bildirimleri etkili bir şekilde yöneteceksiniz Empati kurma ve diğerleriyle bağlantıya geçmenin yöntemlerini öğreneceksiniz 〉Davranış ve performans hakkında diğerleriyle yapıcı görüşmeler yapmanın yöntemlerini fark edeceksiniz Stratejik düşünme ve etkin kararlar için gereken yaklaşımları kazanacaksınız Kendi esenliğinizi geliştirmenin yollarını tespit edeceksiniz Etki alanınızdaki kişileri yapıcı bir şekilde etkilemenin yollarını öğreneceksiniz

Amaç:

Hem iş hem de özel yaşamda, hayatın bize getirdiği zor durumlarla başa çıkabilmemiz gerekir. Zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlığımızı korumak günümüz hızlı iş dünyasında her zaman olduğundan daha da önemli . Yılmazlığı ve dayanıklılığı artırmak artık bir lüks olmaktan ziyade tam bir ihtiyaç haline geldi. Duygusal dayanıklılık ve yılmazlık yetkinliği, kişilerin yoğun duygusal deneyimleri sırasında, tepki vermek yerine dengeli kalabilmelerine yardımcı olur. Bu program sırasında katılımcılar dayanıklılık anlayışlarını geliştirecek, işyerinde dayanıklılıklarını geliştirmek için bilimsel yöntem ve yaklaşımları deneyimleyerek keşfedecekler. Bu programda amacımız yoğun iş ortamında, artan talepler karşısında ve stres anlarında kendimizi ve ilişkilerimizi yönetebilmek için duygu, düşünce ve davranış döngülerimizi nasıl daha etkin kullanabileceğimizi kapsayan yaklaşımların aktarılması ve uygulanmaya hazır hale getirilmesidir.

Kazanımlar

Yoğun iş ortamıyla, değişen koşullarla, duygularla ve düşüncelerle baş edebilme becerilerini kazanacaksınız Stresi deneyimleme yaklaşımınızı değiştireceksiniz Stres yaratan ve duygusal dayanıklılığınızı etkileyen durumları fark edeceksiniz Kişisel kullanım kılavuzunuzu öğreneceksiniz Duygularınızı bastırmayı değil yönetmeyi ve akıllıca kullanmayı öğreneceksiniz Stres anlarında duyguları algılama, anlama ve yönetme becerilerinizi geliştireceksiniz Problem yaratan durumlarla ilgili yapıcı çözümler bulma ve uygulama yaklaşımlarını kazanacaksınız Zorluklar karşısında fırsatları hem görmeyi hem de fırsatları yaratmayı keşfedeceksiniz.

Amaç:

Liderlik, temelde yüksek performansı kolaylaştırmak ve böylece başkalarını işleri etkili ve verimli bir şekilde yapmaya motive etmekle ilgilidir. Duygusal zeka, liderlerin bu işlevi gerçekleştirmesine yardımcı olan önemli bir özelliktir. Bilimsel araştırmalar ve çalışmalar, insanların kendilerini geliştiren amaçlı bir işe dahil olduklarını hissettiklerinde ve kendilerine değer verildiğini, ilgilenildiğini, danışıldığını, saygı duyulduğunu, bilgilendirildiğini ve anlaşıldığını hissettiklerinde, en iyi performansı sergilediklerini göstermiştir. Programımızda amacımız, liderlerin duygusal zekalarını geliştirerek, davranışlarına yansıtmaya hazır hale gelmelerini sağlamak ve hem kendilerini hem de etki alanlarındaki diğer kişileri geliştirmelerine destek olmaktır.

Kazanımlar

Duygusal zekayı liderlikte uygulamak ve diğerlerinde bu temelde yüksek performans yaratmak için araç ve teknikleri keşfedecek ve uygulayacaksınız.

Liderlik yaklaşımınızı keşfedecek ve öz farkındalığınızı geliştireceksiniz.

İletişim yeteneğinizi geliştirmeyi, empati kurmayı, gelişim odağında kalmayı, stratejik düşünmeyi ve çalışan bağlılığını artırmanın yöntemlerini edineceksiniz.

Geri bildirimleri etkili bir şekilde yöneteceksiniz.

Empati kurma ve diğerleriyle bağlantıya geçmenin yöntemlerini öğreneceksiniz.

Davranış ve performans hakkında diğerleriyle yapıcı görüşmeler yapmanın yöntemlerini fark edeceksiniz.

Stratejik düşünme ve etkin kararlar için gereken yaklaşımları kazanacaksınız.

Kendi esenliğinizi geliştirmenin yollarını tespit edeceksiniz.

Etki alanınızdaki kişileri yapıcı bir şekilde etkilemenin yollarını öğreneceksiniz.

Amaç:

Psikolojik olarak güvenli bir ekipte, pozisyonları, iş unvanları veya rütbeleri ne olursa olsun tüm üyeler kendilerini ifade etme konusunda eşit haklara sahiptir. İşyerinde psikolojik güvenlik, personelin görüşlerini ifade etme, hatalarını kabul etme, geri bildirim verme ve alma, iyileştirme önerme ve ekibin geri kalanı tarafından utanma, cezalandırma veya reddedilme korkusu olmadan sorunları belirtme konusunda kendilerini rahat hissettiği bir ekip iklimini ifade eder.

Programımızda amacımız, katılımcılara kurum kültürü konusunda atılım sağlamalarına olanak tanıyacak olan psikolojik güvenlik kavramını aktarmak ve uygulama yöntemleri ile donatmaktır.

Kazanımlar:

Ekibinizde motivasyon, bağlılık, moral, yaratıcılık, problem çözme yeteneği ve üretkenliği direkt olarak olumlu etkileyen Psikolojik Güvenlik kavramının ne olduğunu öğreneceksiniz

İş ortamında kendiniz gibi davran

Psikolojik güvenliğin bireyler, ekipler ve kurumlar için neden önemli olduğunu kavrayacaksınız

Güven ortamını ve herkesin kendisi gibi davranabildiği bir çevrenin oluşturulma yöntemlerini öğreneceksiniz

Kapsayıcı bir iş yeri yaratmak için pratik stratejileri kavrayacaksınız

Hem kendinizin hem de çevrenizin otantik kimliklerini ortaya koyabilmeleri için gereken koşulları nasıl sağlayacağınızı öğreneceksiniz

Amaç:

Programımızın temel amacı kurulan ilişkileri daha yapıcı hale getirmenin ve günlük hayatın bir parçası olan çatışmaları yönetebilmelerinin bilimsel yöntemlerini katılımcılara aktarmaktır. Bu doğrultuda programımız, çalışanların, gerek kendileriyle gerekse de iş yerindeki durumlarla ilgili duygularını, düşüncelerini ve yaklaşımlarını etkili bir şekilde (doğru zamanda, doğru şekilde, doğru kişilere) ifade edebilmelerini sağlamalarına odaklanır ve kurum kültürünün daha açık ve güvenilir ilişkiler üzerine oturması hedeflenir.

Kazanımlar:

Ekibinizde motivasyon, bağlılık, moral, yaratıcılık, problem çözme yeteneği ve üretkenliği direkt olarak olumlu etkileyen Psikolojik Güvenlik kavramının ne olduğunu öğreneceksiniz

İş ortamında kendiniz gibi davran

Psikolojik güvenliğin bireyler, ekipler ve kurumlar için neden önemli olduğunu kavrayacaksınız

Güven ortamını ve herkesin kendisi gibi davranabildiği bir çevrenin oluşturulma yöntemlerini öğreneceksiniz

Kapsayıcı bir iş yeri yaratmak için pratik stratejileri kavrayacaksınız

Hem kendinizin hem de çevrenizin otantik kimliklerini ortaya koyabilmeleri için gereken koşulları nasıl sağlayacağınızı öğreneceksiniz

Amaç:

Her biri benzersiz kişiliklere, güçlü yönlere ve yaşam deneyimlerine sahip birçok farklı kişi ile kurulan yapıcı iletişimler ve ilişkiler, yaşamdaki tatminin temel kaynaklarından biridir. Kişiler, gerek kendi gerekse de diğerlerinin etkileşim tarzlarını ve yapılarını doğru yöntemlerle anladıklarında bağlılığı sağlama, motive etme, güven ortamı yaratma, ikna ve etkileyebilme potansiyellerini ortaya çıkarma ve hedeflerine ulaşma konularında kendilerini geliştirirler. Programımızda amacımız, katılımcılara kendilerini ve iletişimde oldukları kişileri derinden anlayarak iletişimlerini daha da güçlendirmeyi sağlamaktır.

Kazanımlar:

Kişiliklerin dört boyutunu öğrenecek ve bunları tespit edebileceksiniz İnsanları gerçekten nelerin motive ve demotive ettiğini öğreneceksiniz Farklı yapıdaki kişilerle uyumlanabilmeyi ve doğru iletişim kurma yöntemlerini anlayacaksınız Yapıcı iletişimler kurmanın ve kendinizi daha etkili ifade etmenin yollarını kavrayacaksınız En iyi sonuçlara ulaşmak için farklı kişileri etkilemenin yollarını değerlendireceksiniz Sizden farklı yapıdaki kişilerle güven ortamını sağlamanın yöntemlerini anlayacaksınız Kişisel ve profesyonel hedeflerinize ulaşabilmek için daha da güçlü ilişkiler kurmanın yollarını öğreneceksiniz.

Amaç:

İletişim alanındaki çalışmaları ve “Duygu Bilimi” kavramına yönelik geliştirdiği önemli yöntemler ışığında Prof. Paul Ekman, iletişimde beş kanalın önemine vurgu yapar. Özel ve iş yaşamında gerçekleşen iletişimlerde, kişilerin ne kadar samimi oldukları ve karşı tarafa gerçeği ne kadar aktardıklarını belirleyebilme, beş kanalı iyi değerlendirmekle mümkün olur. Programda amacımız duyguların bilimi, bedenimizdeki dışa vurumları ve duygu/düşünce oluşumu anında iletişime yansıyanları doğru anlama ve bu anlayışla yapıcı iletişimler kurma yöntemlerini kazandırmaktır.

Kazanımlar

Duyguların nasıl ortaya çıktığını anlayacak ve farklı iletişim kanallarından gelen mesajları doğru yorumlayabileceksiniz. Kendinizin ve diğerlerinin yüz ifadelerini, beden dillerini, ses tonlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme yetkinliğini kazanacaksınız. Derin dinleme ve gözlem becerilerinizde atılım sağlayacaksınız. Diğerlerinin duygularını tanımlama kapasitenizi geliştirecek ve verimli ilişkiler kurabilmek için uygun stratejileri benimseyeceksiniz. Daha kapsayıcı, anlayışlı, destekçi, otantik ve güçlendiren biri olmak için bilimsel veriler ışığında uygulanabilir yöntemler öğreneceksiniz.

Amaç:

KoçVari Liderler, değişim yönetimi, çalışan bağlılığı ve dayanıklılık için gereken kültürün oluşmasını sağlarlar. Liderlerin, çalışanların refahını, üretkenliğini ve şirket kültürünü oluşturmak ve desteklemek için insanları her zamankinden daha fazla anlaması, geliştirmesi ve doğru yönlendirmesi gerekiyor. Koçluk, tüm bu liderlik özelliklerinin temelini oluşturan bir iletişim modelidir. Programımızda amacımız yöneticilerin ve liderlerin, koçluk iletişim modelini ve yaklaşımını duygusal zeka yetkinlikleri ile birleştirerek, ekiplerindeki potansiyelleri açığa çıkarmak ve performansa dönüştürmek için gereken yöntemleri uygulamaya hazır hale getirmektir.

Kazanımlar

İletişimlerinizde uyum, özgünlük ve güvenin nasıl geliştirilebileceğini öğreneceksiniz Özfarkındalığınızı artırarak mevcuda odaklanmayı ve derin dinlemenin önemini fark edeceksiniz İçgörüyü kolaylaştırmak için güçlü sorular sorma becerilerini kazanacaksınız Geri bildirim vermenin ince ayarlarını öğreneceksiniz Koçluk yaklaşımlarını bağlama ve duruma göre uyarlayabilme yetkinliğini kazanacaksınız Yapıcı iletimler için koçluk modeli ve çerçevesini keşfedeceksiniz

Amaç:

Spiritüel zeka, durumdan bağımsız olarak iç ve dış huzur korunurken sağduyu, bilgelik ve merhametle davranma becerisidir. Programımızda amacımız, spiritüel zekanın becerilerini kullanarak, katılımcıların kendilerini ve çevrelerini bilgelik ve merhameti merkeze alarak değerlendirmelerini ve bu sayede anlayışlı ve yapıcı bir kültürün oluşmasını sağlamaktır.

Kazanımlar

‘Yaşadığınız her şeye rağmen' iç ve dış huzurunuzu korumanın yollarını keşfedeceksiniz Olumsuzluk anlarında dahi sağduyuyla yaklaşma becerisini nasıl yansıtacağınızı deneyimleyeceksiniz Yaşamınızın kontrolünü ben merkezli ve tepkisel egodan alıp, kolektif, bilge ve sağduyu sahibi üst aklınıza devredeceksiniz Etki alanınızdaki kişileri kapsayıcı, anlayışlı, ve hizmetkar bir lider olarak güçlendirmenin yollarını fark edeceksiniz.

Amaç:

Eleştirel düşünme, akıl yürütme, analiz ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden oluşan bir düşünme biçimidir. Eleştirel düşünme ve etkin problem çözme yaklaşımları her alanda aranan en öncelikli beceriler arasındadır. Programda amacımız duygusal zekanın ve eleştirel düşünmenin güçlerini birleştirerek etkin, kapsayıcı, özgün kararlar alınmasını ve alınan kararların uygulanabilmesini sağlamaktır.

Kazanımlar

Eleştirel düşünme becerileri ile duygusal zeka becerileri arasındaki bağlantıyı kavrayarak, stratejik düşünme becerilini artıracaksınız. Duygusal zeka ve eleştirel düşünmenin birlikte nasıl çalıştığını keşfedeceksiniz İki düşünce sistemini ve bunların duygusal zekanız üzerindeki etkisini ayırt edeceksiniz Önyargı ve sizi olumsuz etkileyen düşünce akışlarınızı fark edeceksiniz Eleştirel düşüncenizi geliştirebileceğiniz yolları belirleyeceksiniz Duygusal zekayı kullanarak zihinsel süreçlerde ve problemleri çözerken teknik ve duygu verilerini yararlı bir şekilde kullanmayı öğreneceksiniz Düşünce süreçlerinde empatik olmanın yollarını fark edeceksiniz

Amaç:

İş yeri kültürünün doğasının, bağlantıların ve ekip dinamiklerinin dönüştüğü yeni bir iş dünyasına girdik. İşin geleceği hibrit çalışma modelidir. Hem çalışanlar hem de işverenler evden çalışma ile ofisten çalışma arasında optimum dengeyi bulmayı hedefliyorlar. Programın amacı kendinizi ve birlikte çalıştığınız kişileri hibrit çalışma ortamına hazırlama konusunda etkin yöntemleri kazandırmak ve uygulamaya hazır hale getirmektir.

Kazanımlar

Uzaktan çalışırken iş arkadaşlarınızla daha etkili iletişim kurmanın ve işbirliği yapmanın yollarını keşfedeceksiniz İçsel motivasyonunuzu nasıl ortaya çıkaracağınızı öğreneceksiniz Uzaktan çalışırken etkili günlük rutinler oluşturacaksınız Çalışma alanlarınızı kişisel çalışma tarzınıza uygun olarak düzenleyebileceksiniz İş ve yaşam dengenizi ayarlayabileceksiniz Uzaktan ve ofis içi çalışmanın avantajlarını en üst düzeye çıkarabileceksiniz Farklı hibrit modellerini öğreneceksiniz Hibrit çalışma için başarı faktörlerini doğru olarak tanımlayabileceksiniz Doğru esnek çalışma düzenini tasarlamak için ekibinizin rollerini ve tercihlerini değerlendirmeyi keşfedeceksiniz

Amaç:

Duygusal zekalarını davranışlarına etkin bir şekilde yansıtan satış görevlileri hem kendilerindeki hem de müşterilerindeki duyguları algılayabilir, anlayabilir ve yapıcı bir şekilde yönetebilir. Bu sayede müşterilerin kendilerini anlaşılmış ve değerli hissetmelerini sağlayabilirler. Programın amacı satış sorumlularının, satış öncesi, sırası ve sonrasında duyguların etkilerini öğrenmelerini sağlayarak müşterilerle etkileşimleri en verimli ve yapıcı hale getirmelerini sağlayacak yöntem ve araçları aktarmaktır.

Kazanımlar

Satış sürecinin arkasındaki sinirbilimi anlayacaksınız Müşterinin beyninin satın alma kararını veren tarafıyla iletişime geçmeyi öğreneceksiniz Daha özgün ve samimi bir şekilde davranmak için özfarkındalığınızı geliştireceksiniz Sonuçlara odaklanmayı ve süreci yönetip empati kurmayı beraberce uygulamanın yollarını öğreneceksiniz Karşınızdaki kişiyi daha derinden tanıyarak iletişimlerinizi uyarlayabilmeyi deneyimleyeceksiniz Daha güçlü bağlantılar ve güven oluşturmanın yollarını keşfedeceksiniz Farklı kişiliklerle iletişimi geçme yöntem ve tekniklerini öğreneceksiniz Dayanıklılığınızı artırarak, satış stresiyle daha iyi başa çıkabilme yöntemlerini öğreneceksiniz.

Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.